AVG

AVG

| welkom |  contact | AVG  | plattegrond  | omgeving | informatie |


Privacyverklaring

 

Verzameling van Persoonsgegevens

Bungalowpark Wighenerhorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dhr. Roland van Embden is de "Functionaris Gegevensbescherming" en tevens verantwoordelijke van Bungalowpark Wighenerhorst. Hij is te bereiken via info@bungalowpark-wighenerhorst.nl

Bungalowpark Wighenerhorst verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website van bungalowpark wighenerhorst.

Hieronder vindt u een overzicht van uw persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres
- bankrekeningnummer

Bungalowpark Wighenerhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het afhandelen van uw betaling(en)
- het verzenden van onze nieuwsbrieven
- u te kunnen benaderen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten
- het afhandelen van uw reservering

Bungalowpark Wighenerhorst verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bungalowpark Wighenerhorst gebruikt geen analytische- en geen trackingcookies. Wij maken wel gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website bungalowpark-wighenerhorst.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
U kunt een verzoek tot inzage en/of correctie, sturen naar info@bungalowpark-wighenerhorst.nl.
Bungalowpark Wighenerhorst zal zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Bungalowpark Wighenerhorst wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de "Autoriteit - Persoonsgegevens".

Bungalowpark Wighenerhorst neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen bij eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
Onze internetverbinding (website) is beveiligd met het "SSL-Certificaat". Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bungalowpark-wighenerhorst.nl.

Bungalowpark Wighenerhorst verwerkt ook persoonsgevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bungalowpark Wighenerhorst bewaart uw persoonsgegevens, na beƫindiging van de dienstverlening, niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.

Contactgegevens van Bungalowpark Wighenerhorst:

Bungalowpark Wighenerhorst
Wighenerhorst 105
6603 KH  Wijchen
telefoon:  0246454567
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   09136716 - BTW nr. NL.8127.43.842.B01
emailadres:   info@bungalowpark-wighenerhorst.nl
website:   bungalowpark-wighenerhorst.nl